Việt Nam can thiệp tim 2 ca cực khó, khiến bạn bè quốc tế ngưỡng mộ

2 ca can thiệp cực khó, được truyền đến quốc tế. Ảnh: BSCC
2 ca can thiệp cực khó, được truyền đến quốc tế. Ảnh: BSCC
2 ca can thiệp cực khó, được truyền đến quốc tế. Ảnh: BSCC
Lên top