Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiếu trầm trọng máu điều trị

Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đón tiếp người hiến máu vào tất cả các ngày, từ 8 đến 20h. Ảnh: Công Thắng
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đón tiếp người hiến máu vào tất cả các ngày, từ 8 đến 20h. Ảnh: Công Thắng
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đón tiếp người hiến máu vào tất cả các ngày, từ 8 đến 20h. Ảnh: Công Thắng
Lên top