Viêm phổi mùa rét và các biện pháp phòng ngừa hiệu quả

Viêm phổi là một bệnh lý thường gặp, bệnh có thể diễn tiến trở nên nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Ảnh: AFP.
Viêm phổi là một bệnh lý thường gặp, bệnh có thể diễn tiến trở nên nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Ảnh: AFP.
Viêm phổi là một bệnh lý thường gặp, bệnh có thể diễn tiến trở nên nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Ảnh: AFP.
Lên top