Viêm đường hô hấp cấp nCov: Xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp

Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng họp liên tục về công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCov. Ảnh: vncdc
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng họp liên tục về công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCov. Ảnh: vncdc
Lãnh đạo Cục Y tế dự phòng họp liên tục về công tác phòng chống viêm đường hô hấp cấp do nCov. Ảnh: vncdc
Lên top