Video sốc lá phổi đen như than của người hút thuốc 30 năm "gây bão"

Đoạn video "gây bão" về lá phổi đen của một người hút thuốc 30 năm. Nguồn: AsiaWire
Đoạn video "gây bão" về lá phổi đen của một người hút thuốc 30 năm. Nguồn: AsiaWire
Đoạn video "gây bão" về lá phổi đen của một người hút thuốc 30 năm. Nguồn: AsiaWire
Lên top