Vì sao những người có lối sống lành mạnh vẫn bị ung thư?

Ung thư có thể tái phát vì trong cơ thể vẫn tồn tại các tế bào ung thư "ngủ đông". Ảnh: Getty Images
Ung thư có thể tái phát vì trong cơ thể vẫn tồn tại các tế bào ung thư "ngủ đông". Ảnh: Getty Images
Ung thư có thể tái phát vì trong cơ thể vẫn tồn tại các tế bào ung thư "ngủ đông". Ảnh: Getty Images
Lên top