Vì sao giác mạc bé Hải An lại được ghép cho 2 người lớn?

"Thiên thần" Hải An 7 tuổi đã hiến giác mạc sau khi qua đời (Nguồn ảnh: Trung tâm điều phối ghép tạng)
"Thiên thần" Hải An 7 tuổi đã hiến giác mạc sau khi qua đời (Nguồn ảnh: Trung tâm điều phối ghép tạng)
"Thiên thần" Hải An 7 tuổi đã hiến giác mạc sau khi qua đời (Nguồn ảnh: Trung tâm điều phối ghép tạng)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top