Vi khuẩn Whitmore và vi khuẩn "ăn thịt người" có phải là một?

Tiếp xúc trực tiếp với bùn đất sẽ có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ảnh:  Supplied
Tiếp xúc trực tiếp với bùn đất sẽ có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ảnh: Supplied
Tiếp xúc trực tiếp với bùn đất sẽ có nguy cơ cao nhiễm vi khuẩn Whitmore. Ảnh: Supplied
Lên top