Vi khuẩn "ăn thịt" có thể lây lan từ vùng biển này đến vùng biển khác

Vi khẩn "ăn thịt" được cảnh báo sống trong đại dương. Ảnh: Shutterstock
Vi khẩn "ăn thịt" được cảnh báo sống trong đại dương. Ảnh: Shutterstock
Vi khẩn "ăn thịt" được cảnh báo sống trong đại dương. Ảnh: Shutterstock

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top