Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì đâu căn bệnh khủng khiếp sùi mào gà đổ lên người những đứa trẻ?

Trẻ bị sùi mào gà có thể do bất cẩn của bác sĩ?
Trẻ bị sùi mào gà có thể do bất cẩn của bác sĩ?