Vào mùa rắn cắn, nhiều ca bệnh nhập viện nguy hiểm

Hình ảnh vết rắn cắn ở ngón cái bàn tay phải bị sưng đỏ, có dấu hiệu hoại tử. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh vết rắn cắn ở ngón cái bàn tay phải bị sưng đỏ, có dấu hiệu hoại tử. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Hình ảnh vết rắn cắn ở ngón cái bàn tay phải bị sưng đỏ, có dấu hiệu hoại tử. Ảnh bệnh viện cung cấp.
Lên top