Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vẫn phát hiện những ổ chứa bọ gậy nhung nhúc ở Hà Nội

Đoàn y tế vẫn phát hiện nhiều bọ gậy trong thùng chứa lớn trước cửa một nhà dân (Ảnh: Vncdc)
Đoàn y tế vẫn phát hiện nhiều bọ gậy trong thùng chứa lớn trước cửa một nhà dân (Ảnh: Vncdc)