Vấn nạn quảng cáo thực phẩm chức năng có công dụng như thần dược

Nhiều trang mạng quảng cáo TPCN như thần dược. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Nhiều trang mạng quảng cáo TPCN như thần dược. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Nhiều trang mạng quảng cáo TPCN như thần dược. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm
Lên top