Vaccine mới thay thế có an toàn hơn Quinvaxem?

Vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem.
Vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem.
Vaccine ComBE Five thay thế Quinvaxem.