Vaccine COVID-19 có khả năng chống lại biến thể Delta Plus không?

Lên top