Uống xuyên tâm liên 5 ngày, bệnh nhân COVID-19 Thái Lan hết các triệu chứng

Xuyên tâm liên đã bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan trong việc hỗ trợ điều trị COVID-19.
Xuyên tâm liên đã bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan trong việc hỗ trợ điều trị COVID-19.
Xuyên tâm liên đã bước đầu cho thấy hiệu quả khả quan trong việc hỗ trợ điều trị COVID-19.
Lên top