Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Uống rượu ngày tết, nhiều người lên cơn co giật, mê sảng