Uống rượu ngày tết, nhiều người lên cơn co giật, mê sảng