Ứng viên đột tử khi đang phỏng vấn xin việc

Ứng viên đột tử khi ngay trước mặt nhà tuyển dụng ở Trung Quốc hôm 26.10. Ảnh minh họa: AO.
Ứng viên đột tử khi ngay trước mặt nhà tuyển dụng ở Trung Quốc hôm 26.10. Ảnh minh họa: AO.
Ứng viên đột tử khi ngay trước mặt nhà tuyển dụng ở Trung Quốc hôm 26.10. Ảnh minh họa: AO.
Lên top