Ung thư thực quản nên ăn gì?

Với những người mắc bệnh ung thư thực quản, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bệnh nhân sớm hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị. Ảnh: AFP
Với những người mắc bệnh ung thư thực quản, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bệnh nhân sớm hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị. Ảnh: AFP
Với những người mắc bệnh ung thư thực quản, chế độ dinh dưỡng hợp lý sẽ giúp bệnh nhân sớm hồi phục và nâng cao hiệu quả điều trị. Ảnh: AFP
Lên top