Ứng dụng robot trong giảm đau: Cứu cánh cho bệnh nhân ung thư

Bác sĩ điều khiển robot Maxio để thực hiện kỹ thuật giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: T.L
Bác sĩ điều khiển robot Maxio để thực hiện kỹ thuật giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: T.L
Bác sĩ điều khiển robot Maxio để thực hiện kỹ thuật giảm đau cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: T.L
Lên top