TPHCM:

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý để khoanh vùng ổ dịch bệnh do virus Zika