Tỷ lệ phản ứng của vắc xin ComBE Five như thế nào?

Vắc xin ComBE Five. Ảnh: Vncdc
Vắc xin ComBE Five. Ảnh: Vncdc
Vắc xin ComBE Five. Ảnh: Vncdc
Lên top