Tỷ lệ hộ gia đình bị nghèo hóa do chi phí y tế cao

Đông đảo đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, chuyên gia, đối tác phát triển trong và ngoài nước tham dự hội nghị
Đông đảo đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, chuyên gia, đối tác phát triển trong và ngoài nước tham dự hội nghị
Đông đảo đại biểu đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, chuyên gia, đối tác phát triển trong và ngoài nước tham dự hội nghị

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top