Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tưởng rối loạn tiêu hóa, cô gái phải mổ cấp cứu vì bị xoắn buồng trứng

Bác sĩ Nguyễn Viết Hậu thăm khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)
Bác sĩ Nguyễn Viết Hậu thăm khám cho bệnh nhân (ảnh K.Q)