Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam cao hơn

Hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 6, khó XII được tổ chức sáng nay 29.12. Ảnh: PV
Hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 6, khó XII được tổ chức sáng nay 29.12. Ảnh: PV
Hội nghị chuyên đề về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết Trung ương 6, khó XII được tổ chức sáng nay 29.12. Ảnh: PV
Lên top