Tuổi mắc ung thư ở TPHCM trẻ hơn các nước

Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM.
Bệnh nhân khám bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM.