Tự ý dùng thuốc điều trị tiểu đường, một bệnh nhân tử vong

Hình ảnh viên thuốc "tiểu đường hoàn" bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp
Hình ảnh viên thuốc "tiểu đường hoàn" bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp
Hình ảnh viên thuốc "tiểu đường hoàn" bệnh nhân đã sử dụng do gia đình cung cấp
Lên top