Từ vụ hút mỡ bụng dẫn đến tử vong: Đừng "vội" làm đẹp để rước họa!

Hoạt động Phẫu thuật thẩm mỹ của BV An Việt đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, ảnh báo Lao Động
Hoạt động Phẫu thuật thẩm mỹ của BV An Việt đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, ảnh báo Lao Động
Hoạt động Phẫu thuật thẩm mỹ của BV An Việt đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, ảnh báo Lao Động
Lên top