Tự test nhanh COVID-19 tại nhà lên 2 vạch dương tính, người dân cần làm gì?

Người dân nên thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương nếu kết quả tự test nhanh lên "2 vạch". Ảnh: An An.
Người dân nên thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương nếu kết quả tự test nhanh lên "2 vạch". Ảnh: An An.
Người dân nên thông báo ngay với cơ quan y tế địa phương nếu kết quả tự test nhanh lên "2 vạch". Ảnh: An An.
Lên top