Tự phá thai bằng thuốc ở nhà, một phụ nữ bị băng huyết

Người bệnh được tư vấn, giải thích tình trạng bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Người bệnh được tư vấn, giải thích tình trạng bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Người bệnh được tư vấn, giải thích tình trạng bệnh. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top