Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Từ ngày 15.7, nhiều dịch vụ y tế sẽ giảm giá

Giá dịch vụ y tế sẽ giảm từ ngày 15.7.
Giá dịch vụ y tế sẽ giảm từ ngày 15.7.