Từ nay đến 3.5, Bệnh viện Bạch Mai chỉ tiếp nhận cho người bệnh nặng

Bệnh viện Bạch Mai từng bước trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Bạch Mai từng bước trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Bệnh viện Bạch Mai từng bước trở lại hoạt động bình thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lên top