Từ năm 2020, chỉ bán kháng sinh khi có đơn thuốc

Từ 2020 sẽ chỉ bán thuốc kháng sinh khi có đơn thuốc.
Từ 2020 sẽ chỉ bán thuốc kháng sinh khi có đơn thuốc.
Từ 2020 sẽ chỉ bán thuốc kháng sinh khi có đơn thuốc.
Lên top