Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Từ 2017, không có BHYT sẽ phải trả viện phí với giá “cắt cổ“

Người dân nên mua BHYT để giảm bớt gánh nặng viện phí (Ảnh: Hải Nguyễn)
Người dân nên mua BHYT để giảm bớt gánh nặng viện phí (Ảnh: Hải Nguyễn)