Từ 1.7.2017: Áp dụng mức lương cơ sở mới trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.