Từ 1.7, vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp và nghỉ chế độ thai sản

Vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp và nghỉ chế độ thai sản. Ảnh: TVPL
Vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp và nghỉ chế độ thai sản. Ảnh: TVPL
Vợ sinh con, chồng được hưởng trợ cấp và nghỉ chế độ thai sản. Ảnh: TVPL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top