Từ 1.6, gần 50 BV tăng giá dịch vụ y tế “đánh” mạnh vào người không có thẻ BHYT

Khám-chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khám-chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khám-chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN