Truyền gấp 8 đơn vị máu cứu bé gái ngã xe vỡ gan

Một ca cấp cứu thành công sau khi được truyền máu kịp thời. Ảnh: Cần Thơ
Một ca cấp cứu thành công sau khi được truyền máu kịp thời. Ảnh: Cần Thơ
Một ca cấp cứu thành công sau khi được truyền máu kịp thời. Ảnh: Cần Thơ
Lên top