Truyền 10 đơn vị chế phẩm máu, giúp sản phụ vượt qua cửa tử

Sản phụ qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC
Sản phụ qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC
Sản phụ qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC
Lên top