Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Trượt chân, người phụ nữ bị dao gọt hoa quả đâm xuyên vào trong sọ não