Trung tâm tiêm chủng cao cấp VNVC Mỹ Đình đi vào hoạt động

VNVC Mỹ Đình ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân khu vực phía Tây TP. Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
VNVC Mỹ Đình ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân khu vực phía Tây TP. Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
VNVC Mỹ Đình ra đời kịp thời mang dịch vụ tiêm chủng cao cấp, an toàn, chất lượng với giá thành bình ổn phục vụ người dân khu vực phía Tây TP. Hà Nội mùa cao điểm dịch bệnh.
Lên top