Trung Quốc phát triển thuốc ngăn chặn COVID-19 mà không cần vaccine

Trung Quốc phát triển thuốc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát triển thuốc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Trung Quốc phát triển thuốc ngăn chặn đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top