Trứng chứa nhiều protein hơn suy nghĩ của mọi người

Lòng trắng trứng chứa nhiều protein nhất. Ảnh đồ hoạ: An AN.
Lòng trắng trứng chứa nhiều protein nhất. Ảnh đồ hoạ: An AN.
Lòng trắng trứng chứa nhiều protein nhất. Ảnh đồ hoạ: An AN.
Lên top