Trong một ngày, cấp cứu 3 bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ

Nhiều ca ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.
Nhiều ca ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.
Nhiều ca ngộ độc thuốc diệt cỏ paraquat.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top