Triển khai phẫu thuật robot tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca phẫu thuật bằng robot (ảnh K.Q)
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện ca phẫu thuật bằng robot (ảnh K.Q)