Trẻ trai mắc tự kỷ cao hơn 5 lần so với trẻ gái

Nghiên cứu xác định đột biến gen ở trẻ tự kỷ.
Nghiên cứu xác định đột biến gen ở trẻ tự kỷ.
Nghiên cứu xác định đột biến gen ở trẻ tự kỷ.
Lên top