Trẻ sốt cao do mò đốt dễ nguy hiểm đến tính mạng

Vết mò đốt trên cơ thể bệnh nhân T. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Vết mò đốt trên cơ thể bệnh nhân T. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Vết mò đốt trên cơ thể bệnh nhân T. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top