Trẻ em cũng gánh hậu quả của kiểu "chữa bệnh truyền miệng"

Cháu V bị hoại tử vì dùng thuốc truyền miệng
Cháu V bị hoại tử vì dùng thuốc truyền miệng
Cháu V bị hoại tử vì dùng thuốc truyền miệng