Trẻ 4 tháng tuổi co giật sau khi uống thuốc không rõ nguồn gốc

Hướng dẫn sử dụng thuốc mà bệnh nhi đã uống. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hướng dẫn sử dụng thuốc mà bệnh nhi đã uống. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Hướng dẫn sử dụng thuốc mà bệnh nhi đã uống. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Lên top