Trẻ 3 tuổi mắc u quái buồng trứng

Khối u được các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cũng cấp.
Khối u được các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cũng cấp.
Khối u được các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh do bác sĩ cũng cấp.
Lên top